Đóng

Bảng Báo Giá

SỰ KIỆN - EVENT

GÓI CƠ BẢN
2.000.000 VNĐ
  • 1 Máy Quay Chính 
  • 1 Máy Quay Bổ Sung
  • Đơn giản , không cầu kỳ
  • Thời gian 2-3 Tiếng
  • 1 USB File Full HD 
Đăng Ký
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
6.000.000 VNĐ
  • 3 Máy Quay Chính
  • 1 Máy Quay Bổ Sung
  • Thiết bị thu âm , Ronin...
  • Thời gian 2-4 Tiếng 
  • 1 USB File Full HD 
Đăng Ký
GÓI VIP
CALL
  • Nhiều Máy Quay Full HD, 4k
  • Data Video Swicher, Bộ Đàm ...
  • Flycam, Ronin, Boom 12m...
  • 1 Ổ Cứng Chứa File  
Đăng Ký

CHỤP HÌNH GIAO FILE SỰ KIỆN

GÓI CƠ BẢN
2.000.000 VNĐ
  • 1 MÁY CHỤP HÌNH PRO
  • Trả file đã chỉnh sửa
  • Sự kiện 2-4 Tiếng  ( dưới 200 người )
ĐĂNG KÝ
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
4.000.000 VNĐ
  • 2 Máy Chụp Hình PRO
  • File đã chỉnh sửa
  • Sự kiện 2-4 tiếng (dưới 700 khách)
ĐĂNG KÝ
GÓI VIP
Call
  • Nhiều Máy Chụp Hình PRO
  • File đã chỉnh sửa
  • Sự kiện 2-4 tiếng ( trên 800 khách)
ĐĂNG KÝ

CƯỚI HỎI - WEDDING

GÓI CƠ BẢN
10.000.000 VNĐ
  • 2 Máy Quay Chính
  • 1 Máy Bổ Sung 
  • Dolly , Ronin , Thiết bị thu âm
  • 1 Ngày Sáng + Chiều
  • Phạm vi : Trong Sài Gòn
  • 1 File 5-10 phút
  • 1 File 30-60 Phút
ĐĂNG KÝ
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
14.000.000 VNĐ
  • 2 Máy Quay Chính
  • 1 Flycam và 1 Máy Bổ Sung
  • Dolly , Gimbal , Thiết bị thu âm
  • 1 Ngày Sáng + Chiều
  • Phạm vi : Trong Sài Gòn
  • 1 File 5-10 phút
  • 1 File 30-60 Phút
ĐĂNG KÝ
GÓI VIP
CALL
  • Nhiều Máy Quay Full , 4k ...
  • Flycam , Ronin , Thiết bị thu âm...
  • Live Stream Youtube - Facebook
  • 1 Ngày Sáng + Chiều
  • Phạm Vi Trong Sài Gòn
  • 1 File 5-10 phút
  • 1 File 30-60 Phút
ĐĂNG KÝ

CHỤP HÌNH CƯỚI HỎI

GÓI CƠ BẢN
2.500.000 VNĐ
  • 1 MÁY CHỤP HÌNH PRO
  • Trả file đã chỉnh sửa
  • 1 Ngày Rước Dâu + Tiệc
  • Phạm vi trong Sài Gòn
ĐĂNG KÝ
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
5.000.000 VNĐ
  • 2 Máy Chụp Hình PRO

  • File đã chỉnh sửa

  • 1 Ngày Rước Dâu + Tiệc

  • Phạm vi trong Sài Gòn

ĐĂNG KÝ
GÓI VIP
$ CALL
  • Nhiều Máy Chụp Hình PRO
  • File đã chỉnh sửa , Dàn layout
  • 1 Ngày Rước Dâu + Tiệc
  • Phạm vi trong Sài Gòn
ĐĂNG KÝ

QUAY PHIM TANG LỄ

GÓI CƠ BẢN
4.500.000 VNĐ
  • 1 Quay Phim

  • Thiết bị thu âm

  • 3 Buổi (16h00-21h00)

  • Phạm vi : Trong Sài Gòn

  • 1 File Full HD 

ĐĂNG KÝ
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
11.000.000 VNĐ
  • 1 Quay Phim PMW300 
  • Ngày Động 2 Máy Quay
  • Thiết bị thu âm , Ronin, Flycam
  • 3 Buổi (07h00-22h00)
  • Phạm vi : Trong Sài Gòn
  • 1 File Full HD 
ĐĂNG KÝ
GÓI VIP
$ Call
  • Nhiều Quay Phim (+ 1 Flycam )
  • Thiết bị thu âm , ronin
  • Suốt Tang Lễ (Viếng 07h00-22h00)
  • Live Stream Youtube , Facebook...
  • Phạm vi : Trong Sài Gòn
  • 1 File Full HD 
ĐĂNG KÝ

LIVE STREAM

GÓI CƠ BẢN
17.000.000 VNĐ
  • 3 Máy Quay Full HD 
  • 1 Bàn Trộn Hình , 1 Máy Tính
  • Đường truyền Internet riêng
  • Sự kiện 2-3Tiếng.
  • Live Youtube , Facebook ...
Đăng Ký
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
$ CALL
  • 5 Máy Quay Full HD
  • 1 Boom 12m + 1 DJI Ronin 
  • 1 Bàn Trộn + 1 Máy Tính
  • Đường truyền Internet Riêng
  • Thời gian 2-3 Tiếng
  • Live Youtube , Facebook ...
Đăng Ký
GÓI VIP
$ Call
  •  Nhiều Máy Quay Full HD , 4k
  • Bàn Trộn và Máy Tính Live
  • Nhiều Boom 12m , Dolly 20m 
  • DJI Ronin , Flycam... 
  • Đường Truyền Internet Riêng
  • Live Youtube , Facebook ...
Đăng Ký
Hotline 0937453390
Chat Facebook