Đóng

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Dịch vụ của chúng tôi chuyên nghiệp và trải qua gần 20 năm kinh nghiệm , trong lĩnh vực truyền thông và lọt vào top 10 đơn vị chuyên nghiệp nhất Sài Gòn.

KINH NGHIỆM 20 NĂM
THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI
TÁC PHONG CHUYÊN NGHIỆP
ĐÚNG GIỜ , UY TÍN
NHÂN SỰ NHIỆT TÌNH VUI VẺ
CHI PHÍ RẺ HỢP LÝ

FESTIVAL

Professional & High Quality

BASIC PACKAGE
$ 450
  • Camcorders SONY Full HD
  • 1 Flycam Aircraft.
  • Festival 2-4 Hours, Small
  • File Full HD.
ĐĂNG KÝ
PROFESSIONAL PACKAGE
$ 600
  • 4 Camcorders SONY & CANON EOS
  • 1 Flycam Aircraft , Dolly , DJI Ronin... 
  • Festival 4-5 Hours
  • File Full HD.
ĐĂNG KÝ
VIP PACKAGE
$ 1.500 - $ 2.500
  • 5-7 Camcorders PMW-XDCAM
  • Boom, Flycam, Dolly, Steadicam...
  • 1 Datavideo Swicher + Live...
  • Private Internet Connection
  • 1 File Full HD & 1 File Trailer
ĐĂNG KÝ

EVENT - CONFERENCE

Professional & Hight Quality

BASIC PACKAGE
$ 300
  • 3 Camcorders SONY Full HD
  • 1 Recording Equipment
  • Event 2-4 Hours
  • File Full HD 
Đăng Ký
PROFESSIONAL PACKAGE
$ 450
  • 3 Camcorders Full HD
  • Recording , Dolly , Ronin...
  • Event 2-4 Hours 
  • File Full HD 
Đăng Ký
VIP PACKAGE
$ 1.000
  • 4-5 Camcorders Full HD
  • 1 Data Video Swicher 6-8 channel
  • Flycam, Ronin, Boom 12m...
  • Event 2-4 Hours
  • File Full HD 
Đăng Ký

WEDDING FILMS

Professional - Hight quality

BASIC PACKAGE
$ 300
  • 2 Camcorders Full HD
  • 1 Day (Morning + Afternoon)
  • Tripod , Dolly , Steadicam.
  • File Full HD 5->10 minutes 
ĐĂNG KÝ
PROFESSIONAL PACKAGE
$ 550
  • 3 Camcorders Ful HD
  • 1 Day (Morning + Afternoon)
  • Recording, Dolly, Ronin, Flycam...
  • File Highlight 5-10 minutes
  • File Full Wedding 60-90 minutes
ĐĂNG KÝ
VIP PACKAGE
$ 1.500
  • 5 Camcorders SONY & CANON EOS
  • 1 Day (Morning + Afternoon)
  • Recording, Boom, Ronin, Flycam...
  • File Full HD 60-90 minutes
  • File Trailer 5-10 minutes
ĐĂNG KÝ

LIVE STREAM

Professional & High quality

BASIC PACKAGE
$ 900
  • 4 Camcorders Full HD 
  • 1 DJI Ronin + Wireless system
  • 1 DataVideo + 1 Computer Live
  • Private Internet Connection
  • Event 2-3 Hours ( < 600 People )
  • Live Youtube , Facebook ...
Đăng Ký
PROFESSIONAL PACKAGE
$ 1,500
  • 5 Camcorders Full HD + 1 Boom 12m
  • 1 DJI Ronin + Wireless system
  • 1 DataVideo + 1 Computer Live
  • Private Internet Connection
  • Event 2-3 Hours ( > 600 People )
  • Live Youtube , Facebook ...
Đăng Ký
VIP PACKAGE
$ Call
  • 8-12 Camcorders PMW- XDCAM
  • DataVideo Switcher + Computer Live
  • 1 Boom 12m , 1 Dolly 20m 
  • 1 DJI Ronin , 1 Flycam 
  • Private Internet Connection
  • Live Youtube , Facebook ...
Đăng Ký

TAKE A PICTURE

Professional & High quality

BASIC PACKAGE
$ 70
  • 1 Camera CANON EOS
  • Unlimited files
  • Event 2-4 Hours , Small
ĐĂNG KÝ
PROFESSIONAL PACKAGE
$ 150
  • 2 Camera CANON EOS
  • Unlimited files
  • Event 2-4 Hours 
ĐĂNG KÝ
VIP PACKAGE
$ 330
  • 4 Cameras Professional
  • Unlimited File
  • Event 2-4 hours - VIP
ĐĂNG KÝ
Hotline 0937453390
Chat Facebook